Παραδοτέα

The following table presents the list of BRING-In deliverables. The full texts of public deliverables will become available as the project progresses..

Επίτευξη της Ισότητας για ίντερσεξ άτομα στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο
Η κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα - 2η αναθεωρημένη έκδοση
Οδηγός Χρήσης Μαθησιακών Πόρων για τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ Ατόμων
Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας πάνω σε ζητήματα που αφορούν στους ίντερσεξ ανθρώπους