Εταιρικό σχήμα

Γνωρίστε την ομάδας μας και επικοινωνήστε μαζί μας όποτε θέλετε! Θα χαρούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας!
 

 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1930 από τον Σύνδεσμο «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» και ονομάστηκε Ελεύθερη Σχολή Πολιτικής Οικονομίας. Είναι το πέμπτο παλαιότερο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η πρώτη σχολή πολιτικών επιστημών. Σήμερα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει εννέα ακαδημαϊκά τμήματα που καλύπτουν το πλήρες φάσμα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με εννέα πανεπιστημιακά μαθήματα με επίκεντρο το φύλο και ένα Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με θέμα «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική». Από το 2006, στο Πάντειο λειτουργεί το Κέντρο Σπουδών Φύλου, ένα ερευνητικό εργαστήριο που καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στον τομέα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και την ανάλυση πολιτικών ισότητας φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τέλος, το ετήσιο TEDxPanteionUniversity (από το 2016) φιλοξενεί εξαιρετικές ομιλίες από κορυφαίους ειδικούς-ές εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και ακτιβιστές-στριες σε θέματα φύλου ή/και LGBTI, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας το γενικό κοινό.

Μέχρι σήμερα, το Πάντειο συμμετέχει στην υλοποίηση έργων με χρηματοδότηση από την ΕΕ, μεταξύ αυτών και έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC), το Πρόγραμμα Erasmus+ και το πρόγραμμα Horizon 2020.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ως συντονιστής εταίρος του έργου και έμπειρος ερευνητικός φορέας, είναι επικεφαλής της γενικής διαχείρισης, των διαδικασιών ποιότητας και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Bring-In.

 

 

Η Symplexis είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που μάχεται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, μέσω ενεργειών και μέτρων που δημιουργούν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργή συμμετοχή των ατόμων, εστιάζοντας στις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού και ειδικά αυτές με τις λιγότερες ευκαιρίες. Αποστολή της Symplexis είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ενσωματωμένων ενεργειών και δραστηριοτήτων βασισμένων σε έργα, με σκοπό την προώθηση της ένταξης των ομάδων σε μειονεκτική θέση, οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, προωθώντας και προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, με επίκεντρο την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ενίσχυση της ενημέρωσης και την κοινοποίηση των πληροφοριών σε κάθε επίπεδο.

Η δραστηριότητα της Symplexis ενισχύει προσεγγίσεις που ξεκινούν από τους χρήστες και παρεμβάσεις σε τέσσερις τομείς εξειδίκευσης, συγκεκριμένα τους εξής:

  • Κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με ανάγκες, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την πρόληψη της περιθωριοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης ένταξης ομάδων σε μειονεκτική θέση, εστιάζοντας κυρίως σε Πολίτες Τρίτων Χωρών.
  • Προστασία και προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων που απευθύνονται στις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους πληθυσμιακών ομάδων που υφίστανται διακρίσεις, όπως γυναίκες, παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας, θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, Ρομά και ασυνόδευτοι ανήλικοι, μετανάστες-στριες και αιτούντες-ούσες άσυλο και πρόσφυγες.
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων, δημιουργία δυνατοτήτων και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων με σκοπό την προώθηση ίσης πρόσβασης σε επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση για όλους και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης με εστίαση στα άτομα με χαμηλές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας.
  • Υποστήριξη παιδιών και νέων με ενέργειες και έργα σχεδιασμένα για τη μείωση της ανεργίας στους νέους, την προώθηση της προστασίας των παιδιών και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης.

Η Symplexis θα ηγηθεί του ΠΕ4 που αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Θα συνεργαστεί επίσης στενά με τον Συντονιστή του έργου, στην υλοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για την επιμόρφωση του προσωπικού κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης από τη Symplexis σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του ΠΕ3.

 

 

Η Bilitis ιδρύθηκε το 2004 και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της ως ομάδα αυτο-υποστήριξης λεσβιών και αμφισεξουαλικών γυναικών. Σταδιακά, εξελίχθηκε σε οργανισμό υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, συμπεριλαμβάνοντας τρανς και ίντερσεξ άτομα στην ηγεσία της. Η προσέγγισή μας λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεση μεταξύ φύλου, φυλής, τάξης, σεξουαλικού προσανατολισμού, έμφυλης έκφρασης, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας και άλλων παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινωνική κατάσταση του ατόμου. Εργαζόμαστε για την κινητοποίηση τηςΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την ανάπτυξη ηγεσίας, ενώ συνηγορούμε για το κλείσιμο των νομικών κενών και την επίτευξη πλήρους ισότητας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη Βουλγαρία. Το έργο μας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της απασχόλησης και της δικαιοσύνης έχει ως στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση στους επαγγελματίες και να βελτιώσει την ίση πρόσβαση των ατόμων LGBTI στις υπηρεσίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας επίσης τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων LGBTI. Η Bilitis είναι μέλος των οργανισμών ILGA-Europe, OII-Europe, TGEU, EGLSF και FARE. Η Bilitis είναι πρωτοπόρος στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο του έργου, η Bilitis ηγείται του Προγράμματος Ανταλλαγής Μαθησιακών Πόρων σχετικά με την Ισότητα Διεμφυλικών Ατόμων και Ανάπτυξη Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του ΠΕ 2. Η Bilitis θα συντονίσει επίσης της ανάπτυξη των Προτάσεων Πολιτικών, την τελική εργασία του ΠΕ 2, οι οποίες θα παρουσιαστούν στους σχεδιαστές πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ.

Η Bilitis θα συντονίσει επίσης του ΠΕ 3 που αφορά στη Δημιουργία Δυνατοτήτων και Επιμόρφωση και είναι υπεύθυνη για την παροχή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

 

 

Η Háttér Society ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί τον μεγαλύτερο και παλαιότερο οργανισμό λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών, queer και ίντερσεξ ατόμων (ΛΟΑΤΚΙ+) που λειτουργεί στην Ουγγαρία. Στόχοι μας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+) άτομα, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, η διερεύνηση της κατάστασης και των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η αποτύπωση αυτών των θεμάτων στους νόμους και τις δημόσιες υπηρεσίες, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους, η προώθηση της υγείας και της ευημερίας τους, η ενθάρρυνση της αυτο-οργάνωσης τους και η διατήρηση και διάδοση της «παρακαταθήκης και κουλτούρας του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.

Όπως και άλλοι συνεργάτες, η Háttér Society θα διεξάγει έρευνα, θα συντάξει μια συνοπτική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα στην Ουγγαρία, συνεισφέροντας στη διεθνή αναφορά, θα αξιολογήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας που εμπλέκονται άμεσα, θα συνεισφέρει στη δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών και θα τα προσαρμόσει στις τοπικές ανάγκες, θα οργανώσει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους επαγγελματίες υγείας, θα συμβάλλει στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μαθησιακών πόρων για την ισότητα των διεμφυλικών ατόμων και θα εργαστεί στον τομέα της ενημέρωσης, διαδίδοντας τα αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω συνεδρίων και άλλων προγραμμάτων, συναντήσεων υπεράσπισης και καμπανιών.

 

 

Η Restorative Justice for All (RJ4All) είναι ένα κοινοτικό ίδρυμα με αποστολή την προώθηση της συνοχής της κοινότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χρησιμοποιώντας τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, προσφέρουμε κοινοτικά έργα που εστιάζουν στην κοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωση των ομάδων της κοινωνίας που βρίσκονται σε πλέον μειονεκτική θέση.

Εστιάζουμε στη δημιουργία καλύτερων και περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, ενεργώντας τοπικά, εθνικά και διεθνώς, μέσω της ανακατανομής της εξουσίας. Πετυχαίνουμε αυτόν τον στόχο αξιοποιώντας τις αξίες και τις πρακτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων του επιμερισμού εξουσίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού.

Η RJ4All ιδρύθηκε το 2010 και αναγνωρίζεται πλέον ως το κορυφαίο, διεθνές δίκτυο αποκαταστατικής δικαιοσύνης, με μέλη από περισσότερες από 40 χώρες. Συνεργαζόμαστε με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, υποβάλλοντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα για την επίτευξη μακροχρόνιων αλλαγών. Με αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιούμε έρευνα και δίνουμε δυνατότητες έκφρασης σε ομάδες που υπο-εκπροσωπούνται.

Ως πεπειραμένο ερευνητικό ίδρυμα, το Restorative Justice for All είναι επικεφαλής στις εθνικές ερευνητικές δραστηριότητες του έργου BRING-In στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Η Information Technology for Market Leadership (ITML) ιδρύθηκε το 2011 και είναι μια διεθνής επιχείρηση με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα. Η ITML έχει ενεργή συμμετοχή σε πολυάριθμα έργα H2020 ως πάροχος τεχνολογίας και ενοποίησης συστημάτων στους τομείς των Έξυπνων Μεταφορών (π.χ. Έργο H2020 Transforming Transport, 2017-2020), Έξυπνης Ψηφιοποίησης Παραγωγής και IoT (π.χ. Έργα H2020 ECSEL Productive4.0, 2017-2020 και I-MECH, 2017-2020), Αναλυτικών Στοιχείων Μεγάλων Δεδομένων (π.χ. Έργο H2020 I-BiDaaS, 2018-2020) κ.λπ.