Резултати

Проектът BRING-In ще разпространява редовно информация, резултати и рекламни материали. Проектът ще разпространява знания чрез публикации в научни издания и списания, участие в събития, международни панаири и конференции, обучения и семинари.