Продукти

The following table presents the list of BRING-In deliverables. The full texts of public deliverables will become available as the project progresses..

ДОКЛАД ЗА НАЦИОНАЛЕН СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
Онлайн обучителни ресурси за правата на интерсекс хората
Постигане на равнопоставеност на интерсекс хората в България, Гърция, Унгария и Обединеното кралство
Програма за обучение на здравни специалисти и социални работници на тема Интерсекс хората и техните права